Statut Spółdzielni

Statut zawiera ogół norm określających zasady funkcjonowania spółdzielni. Stanowi najważniejsze prawo wiążące spółdzielnię i jej członków.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" tekst jednolity przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 25 w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Regulaminy

Uwaga! Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Adober Reader dostępny nieodpłatnie na stronie producenta.
Informacja o formatach plików dostępnych na naszych stronach internetowych znajduję się w menu: Strona główna>Formaty plików