Wybory Rad Nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje, że odbywać się będą zebrania mieszkańców w celu dokonania wyboru Rad Nieruchomości na nową kadencję.

    Zebrania odbywać się będą w siedzibie organów samorządowych ul. Burzyńskiego 5 według poniższego harmonogramu:
  • 13 maja 2019 roku o godz. 18.30 - Rada Nieruchomości nr 2 (tj. Szkoły Orląt 4)
  • 13 maja 2019 roku o godz. 19.30 - Rada Nieruchomości nr 3 (tj. Witwickiego 6, 8, 12, 34, 36, 38, 40 42, 44)
  • 13 maja 2019 roku o godz. 20.30 - Rada Nieruchomości nr 5 (tj. Burzyńskiego 5, Pisarka 2 i 4)
  • 14 maja 2019 roku o godz. 19.00 - Rada Nieruchomości nr 4 (tj. Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3, Cichociemnych 4)
  • 14 maja 2019 roku o godz. 20.00 - Rada Nieruchomości nr 6 (tj. Burzyńskiego 1, Rychtera 1, 3, 5, 7 i Cichociemnych 8,10, 12)

Zamknięcie na klucz drzwi do komory śmieciowej.

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje, że od dnia 27 marca br. zostaną zamknięte na klucz drzwi do komory śmieciowe. Od tej daty prosimy Państwa o zamykanie na klucz drzwi do komory śmieciowej.

Osoby bezdomne korzystają z komór śmieciowych naszego Osiedla, pozostawiając bałagan i odchody. Mieszkańcy, którzy nie posiadają klucza do komory, proszeni są o kontakt ze Spółdzielnią.

Pakiety dla właścicieli psów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” informuje, że w biurze Spółdzielni są dostępne bezpłatne pakiety na psie odchody. Zachęcamy właścicieli psów do ich pobierania.

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych zostały ściśle określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Na terenie miasta jest wiele oznakowanych pojemników, do których można wrzucać psie kupy. Jeśli nie ma ich – wyrzucamy do koszy na odpady zmieszane. Sprzątanie po swoich psach jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli tych zwierząt. Miasto ostrzega, że nieuprzątnięcie nieczystości po psie może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych.

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Statut zarejestrowany przez KRS

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. sygnatura akt WA.13 NS-REJ.KRS/006296/19/951 zarejestrował zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 10 grudnia 2018 r. w Statucie SM Wilga 2000.

Czytaj dalej

Pismo Urzędu Miasta Stołecznego w sprawie przekształcenia...

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wilga 2000 przedstawia pismo Urzędu Miasta Stołecznego Urząd Dzielnicy Praga-Południe w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu we własność.

Czytaj dalej

Hasło dostępowe do udzielania informacji telefonicznej

Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wejście w życie unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) informujemy, iż udzielanie drogą telefoniczną jakichkolwiek informacji dotyczących lokalu mieszkalnego, konta czynszowego, itp. będzie możliwe jedynie po dokonaniu weryfikacji hasła uwierzytelniającego tzw. TeleKodu - ustalonego specjalnie w tym celu.

Czytaj dalej

Zbiórka choinek!

7 stycznia 2019 roku rozpoczęła się w Warszawie kolejna, już siódma, edycja akcji "Ciepło z natury". Chodzi o zbiórkę choinek, która będzie realizowana przez firmy odbierające odpady komunalne w dzielnicach. Dzięki recyklingowi poświątecznych choinek zmniejszy się produkcja CO2 na terenie Warszawy. Choinki zostaną przemienione w zielone paliwo. Ocenia się, że ten sposób pozwala pięciokrotnie zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Czytaj dalej

< 1 2 3 4 5 6 > strona: 1 z 6