Wymiana 4 okien dachowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe:
Wymiana 4 okien dachowych (włazów) dachowych oraz wykonanie nakładki na wyłaz dachowy w budynkach S.M. "Wilga2000" w Warszawie.

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

      1        Przeglądasz: 1 / 1