Wykonanie remontu dachów

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wykonanie remontu dachów przy ul. Witwickiego 3 nad lokalem lok. 11 oraz ul. Szkoły Orląt 4 nad lokalem 88.

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Wykonanie drobnych prac malarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wykonanie drobnych prac malarskich

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Wymiana i legalizacja ciepłomierzy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wymiana i legalizacja ciepłomierzy lokalowych w budynkach na Osiedlu S.M. "WILGA 2000".

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Przeglądaj wcześniejsze - Zapytania ofertowe

Wykonanie nasadzeń zieleni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wykonanie nasadzeń zieleni na Osiedlu S.M. "WILGA 2000".

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Wymiana płytek klinkierowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wymiana płytek klinkierowych na żelbetowej zewnętrznej ścianie garażu wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i uszczelnieniem odpływów z tarasu.

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Wymiana włazów dachowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wymiana włazów dachowych, montaż siłowników, montaż stałych drabin wyjściowych na dach na poddaszu w budynkach Spółdzielni

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

Wykonanie drobnych prac malarskich

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WILGA 2000" w Warszawie ogłasza
Zapytanie ofertowe: Wykonanie drobnych prac malarskich

  • Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załączona specyfikacja.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > strona: 1 z 9