Wybory Rad Nieruchomości

Terminy zebrań członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000” celem wyboru Rad Nieruchomości na nową kadencję. Zebrania odbędą się w siedzibie organów samorządowych przy ul. Burzyńskiego 5 w Warszawie.

 • 20 czerwca 2022 r. godz. 18.30
  - Nieruchomość N91 - Szkoły Orląt 4
 • 20 czerwca 2022 r. godz. 19.30
  - Nieruchomość N92 - Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3, Cichociemnych 4
 • 21 czerwca 2022 r. godz. 18.30
  - Nieruchomość N24 - Rychtera 1, 3, 5, 7; Cichociemnych 8, 10, 12; Burzyńskiego 1
 • 21 czerwca 2022 r. godz. 19.30
  - Nieruchomość N93 - Witwickiego 6, 8
  - Nieruchomość N95 - Witwickiego 34, 36
  - Nieruchomość N97 - Witwickiego 38, 40
  - Nieruchomość N99 - Witwickiego 42, 44
  - Nieruchomość W12 - Witwickiego 12
 • 27 czerwca 2022 r. godz. 18.30
  - Nieruchomość N90 - Św. Patryka 2, Cichociemnych 1, Cichociemnych 3, Szkoły Orląt 5

Informacja

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" informuje, że w dniu 17 czerwca 2022 r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Numery telefonów, pod które należy zgłaszać awarie wymagające pilnej interwencji poza godzinami pracy Spółdzielni oraz w dni wolne od pracy i święta dostępne są na stronie w menu > Kontakt oraz w gablotach na klatkach schodowych.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Zaliczka na centralne ogrzewanie – wyjaśnienie

Zaliczka na centralne ogrzewanie – wyjaśnienie.

 1. Zaliczki c.o. zostały wyliczone prawidłowo
  Regulamin Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody z 2016 r.
  § 4 ust.1. „Za okres rozliczeniowy przyjmuje się okres 12‐tu miesięcy od 01.01- 31.12 danego r.”
  § 5 ust.1. „... Wysokość opłat zaliczkowych za ogrzewanie lokali ustala się na cały okres rozliczeniowy indywidualnie dla każdego lokalu, biorąc pod uwagę zużycie ciepła w poprzednim okresie rozliczeniowym i planowane koszty okresu następnego.”
 2. Zawiadomienia o zaliczkach wysłano w prawidłowym terminie
  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. § 4 ust. 71 „ W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin”
  Statutu Spółdzielni w § 92 ust. 2 powtórzenie zapisów z ww. ustawy.
  Termin 3 miesięcy na zawiadomienie dot. opłat zależnych np. zaliczki na Fundusz Remontowy.
 3. Zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
  Zmiana zaliczek na KOSZTY NIEZALEŻNE od Spółdzielni, nie wymaga uchwał Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza ustaliła sposób wyliczenia zaliczek w Regulaminie Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody - Uchwała RN nr 3 w dniu 27 stycznia 2016 roku. Obowiązek rozliczeń i zawiadamiania mieszkańców należy do Spółdzielni – Działu Księgowości.

Prawidłowość wyliczania zaliczek na centralne ogrzewanie, co roku bada niezależny Biegły Rewident.

Z przykrością informujemy, że osoby które oskarżają Biuro o nieprawidłowości, WPROWADZAJĄ Państwa W BŁĄD.

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Dzień Dziecka w Parku nad Balatonem

Urząd Dzielnicy Praga-Południe oraz Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe zapraszają na Dzień Dziecka w Parku nad Balatonem. Wydarzenie odbędzie się 28 maja (sobota) w godzinach 11.00-16.00. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.

Czytaj dalej

Podsumowanie - nowy system wjazdu

Zmiana systemu wjazdu została przeprowadzona na wnioski mieszkańców zgłoszone na Walnym Zebraniu Członków (WZC) Spółdzielni w roku 2017, 2018, 2019. Głównym problemem zgłaszanym przez mieszkańców, było parkowanie na terenie Osiedla dużej ilości samochodów nieuprawnionych, w tym ciężarówek.

Czytaj dalej

OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD instalacji wentylacyjnej i gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000” informuje, że w dniu: 19 maja 2022 r. w godzinach 08.00 – 12.00 oraz 25 maja 2022 r. w godzinach 16.30 – 20.00 będzie dokonywany przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynku przy ul. Szkoły Orląt 4. Prosimy o udostępnienie lokali.

Czytaj dalej

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania

W 2021 r. dostawca ciepła do budynków firma Veolia Energia Warszawa S.A. trzykrotnie podwyższyła cenę energii grzewczej. Co spowodowało, że przy zużyciu ciepła w 2021 r. w takiej samej ilości co w 2020 r., opłata jest wyższa.

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Przeglądasz: 1 / 18