KORONAWIRUS WAŻNE INFORMACJE

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

    W związku z pandemią koronawirusa uprzejmie prosimy o szczególne zachowanie zasad higieny w tym czasie:
  • zachowanie odległości 1,5 – 2 m względem mijanych osób,
  • dokładne wycieranie obuwia po wejściu do budynku,
  • stosowanie zasad ochrony podczas kichania i kaszlu (kichanie/kasłanie w jednorazową chusteczkę higieniczną, prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu),
  • częste mycie rąk wodą i mydłem,
  • unikanie dotykania twarzy, szczególnie okolic oczu, nosa i ust.
W razie podejrzenia zakażenia koronawirusem lub styczności z osobą zakażoną należy skontaktować się z infolinią NFZ: 800 190 590

Grupa sprzątająca dokłada wszelkich starań, aby zachować czystość na klatkach. Płaszczyzny, z którymi mają Państwo częsty kontakt, takie jak domofony, klamki, poręcze czy skrzynki pocztowe, są regularnie dezynfekowane.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o zastosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, dostępnych m. in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie

#ZostańWDomu

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, podjął decyzję o czasowym ograniczeniu przyjmowania interesantów w biurze Spółdzielni.

Prosimy jedynie o kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie wrzucanie pilnej korespondencji do skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych Biura.

Podyktowane jest to troską o jak największe ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów Spółdzielni. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie wobec zaistniałej sytuacji. Jednocześnie dziękujemy za liczne sygnały świadczące o Państwa wsparciu.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o zastosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, dostępnych m. in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 1 określa dochód, dający podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on osobom, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego uzyskany przez 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (od 1.03. 2019 r. to 1.100,00 zł) w gospodarstwie jednoosobowym to 1.925,00 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.375,00 zł. Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Kwota brutto to kwota bez składki emerytalnej, rentowej i chorobowej. Do dochodu gospodarstwa domowego wlicza się, dochody brutto wszystkich zamieszkałych w danym gospodarstwie

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się do powierzchni lokalu: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowi, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek złożymy np. do końca marca, to po jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy od 1 maja.

Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatków, związane z indywidualnymi sytuacjami życiowymi, zainteresowani uzyskają w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-mieszkaniowego.

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Numery lokali

Zgodnie z przepisami na każdej nieruchomości powinna być umieszczona informacja o numerze porządkowym i nazwie ulicy, przy której się znajduje. Ma to w znacznym stopniu ułatwić służbom ratowniczym w dotarciu na miejsce zdarzenia. Z tego też względu niezwykle istotne jest również odpowiednie oznaczenie drzwi mieszkań.

Czytaj dalej

Tramwaj na Gocław

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z krakowską firmą "Progreg" - projektantem prawie 4-kilometrowej trasy tramwajowej na Gocław. Dokumentacja ma powstać w ciągu dziewięciu miesięcy. Budowa trasy mogłaby rozpocząć się już w przyszłym roku.

Czytaj dalej

Segregacja śmieci 2020

Nowe zasady segregacji śmieci w Warszawie obowiązują już od początku stycznia 2020 r. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie podziału segregacji odpadów na 5 frakcji, a nie jak do tej pory na 3. Nowe zasady wprowadzane są stopniowo: jeżeli od 1 stycznia w altanie stoi 5 pojemników, to segregujemy według nowych zasad. Jeśli tylko 3 - to segregujemy według dotychczasowego systemu.

Czytaj dalej

Wielki Finał już 12 stycznia, dlatego wszystkie ręce na pokład!

WOŚP
Już 12 stycznia odbędzie się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ukoronowaniem Finału na Gocławiu ma być pokaz laserowy Światełko do nieba, w Parku nad Balatonem. Start pokazu zaplanowano na godzinę 20.00. Nie może Was zabraknąć!

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6 7 8 9       Przeglądasz: 1 / 9