Wścieklizna u zwierząt

Na obszarze województwa mazowieckiego, w tym na terenie m.st. Warszawy wciąż odnotowywane są kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt, nie tylko tych dziko żyjących, ale też domowych, np. kotów. Dlatego ważne jest o zachowanie ostrożności w sytuacji spotkania nieznanych zwierząt na swojej drodze. W przypadku spotkania rannego zwierzęcia nie możemy go dotykać – należy powiadomić odpowiednie służby.
Jako obszary zagrożone wystąpieniem tej choroby w Warszawie wskazano dzielnice: Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła, Wilanów oraz część Targówka. Na terenie tych dzielnic obowiązuje nakaz wyprowadzania psów na smyczy oraz trzymania kotów w pomieszczeniach zamkniętych, ale także zakaz organizacji polowań, wystaw, pokazów czy innych wydarzeń z udziałem psów, kotów oraz zwierząt wrażliwych na wściekliznę. Psy mogą biegać wolno tylko na ogrodzonym, zamkniętym terenie. Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców danego obszaru, jak również osoby czasowo tam przebywające.

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem wojewody mazowieckiego z 31 grudnia 2021 r., do dotychczasowych ograniczeń i wytycznych dodano kolejne – obowiązkowe szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie na obszarach zagrożonych. Właściciele tych czworonogów muszą zaszczepić swojego pupila w ciągu 30 dni od momentu ukończenia przez kota 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Podobne zasady już wcześniej obowiązywały w stosunku do psów – niezależnie od tego, czy dotyczyło to obszaru zagrożonego wścieklizną czy nie. Brak szczepienia psa i kota jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Objawy choroby
Wścieklizna u zwierząt objawia się m.in. w agresywnym zachowaniu, ślinotoku, połykaniu przez zwierzęta ziemi, kamieni; jest chorobą śmiertelną. U człowieka, po dostaniu się wirusa do ośrodkowego układu nerwowego, występują objawy zapalenia mózgu: bóle głowy, nudności, pobudzenie psychoruchowe przechodzące w okres porażenny, śpiączka i zgon. Objawem charakterystycznym jest niemożność spożycia jakiegokolwiek płynu (wodowstręt).

Zaszczep pupila, to tylko chwila
Przypominamy, że w Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Zachęcamy do obserwowania profilu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zs. w Siedlcach, gdzie znajdują się bieżące informacje o sytuacji epizootycznej na terenie województwa mazowieckiego – https://www.facebook.com/WeterynariaSiedlce/

Plany remontowe

Szanowni Państwo,
Informujemy o podjęciu Planów Remontowych na 2022 r. w poszczególnych Nieruchomościach. Plany zostały przygotowane przez Zarząd i Dział Techniczny Spółdzielni w uzgodnieniu z Radami Nieruchomości (w budynkach, w których zostały wybrane Rady Nieruchomości). Ostateczna treść Planów Remontów na 2022 r. została zatwierdzona i przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w drodze uchwał. Treść uchwał wraz z załącznikami widnieje na stronie internetowej Spółdzielni w menu REMONTY.

Załączniki do uchwał w formie tabelarycznej, przedstawiające rodzaje planowanych prac na 2022 r. wywieszone zostały w gablotach na klatkach schodowych poszczególnych budynków. Osoby, które posiadają prawo odrębnej własności do lokalu mogły oddać głos pod poszczególnymi uchwałami.

Terminy oraz rodzaj aktualnie prowadzonych prac remontowych i prac, których realizacja jest ustalona na podstawie zawartych umów, zamieszczane są w menu AKTUALNE REMONTY. W przypadku prac, w których wykonawca wybierany jest w procedurze przetargu lub zapytania ofertowego, obecnie nie jest możliwym określenie terminu realizacji robót.

Zachęcamy do śledzenie informacji o aktualnych remontach.

Projekty do budżetu obywatelskiego 2023

Szanowni Państwo,
do 25 stycznia 2022 roku mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać projekty do warszawskiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok. Plakaty informujące o możliwości zgłaszania pomysłów do budżetu obywatelskiego zostały wywieszone na terenie Osiedla.

Zgodnie z informacją z Miasta w 9 edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie do wydatkowania została przeznaczona kwota 101 130 815 zł, na projekty dla Pragi-Południe przeznaczono kwotę 7 180 288 zł. Miasto czeka na projekty mieszkańców.
Przypominamy, że dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy dzielnicy mogą współdecydować, jakie działania są dla nich ważne i potrzebne.

Szczegóły dostępne na stronie https://um.warszawa.pl/waw/bo

Przeglądaj wcześniejsze - Aktualności

Uchwały Właścicieli Nieruchomości

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje, że zostały wyłożone Uchwały Właścicieli Nieruchomości dot. Planu Remontów (Planu finansowo-rzeczowego) w Państwa Nieruchomości na 2022 rok.
Prosimy właścicieli tylko wyodrębnionych lokali o zgłaszanie się do biura Spółdzielni w terminie od 27 grudnia 2021 do 5 stycznia 2022 r. w celu złożenia podpisu pod Uchwałami.

Czytaj dalej

Opłata za śmieci. Znowu zmiana!

17 grudnia br. Rada Warszawy podjęła decyzję o zmianie w systemie naliczania opłat za śmieci. Na mocy nowej uchwały, mieszkańcy stolicy zapłacą za wywóz odpadów w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego. W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł.

Czytaj dalej

Drzewka bożonarodzeniowe z plantacji leśnych.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, w związku z tym Nadleśnictwo Drewnica zaprasza serdecznie całe rodziny z dziećmi gdzie w przedświątecznej atmosferze będzie można osobiście wybrać świąteczne drzewko spośród setek jeszcze rosnących choinek, wskazać najładniejsze, a następnie wyciąć samemu lub z pomocą leśnika.

Czytaj dalej

Zmiany w usługach portierskich

Z dniem 3 stycznia 2022 r. rezygnujemy z usług portierskich w czasie, w którym pracuje Biuro Spółdzielni, a system wjazdu obsługiwany jest przez firmę zewnętrzną. W pozostałych godzinach, Spółdzielnia ma zapewnione usługi portierskie. Przypominamy, że usługi portierskie nie są tożsame z usługami ochrony.

Czytaj dalej

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       Przeglądasz: 1 / 17