Aktualne prace remontowe w Spółdzielni:

  • Patio na Szkoły Orląt 4 – wykonanie ogrodzenia siłowni zgodnie z Planem Remontów Placów Zabaw na 2021r. - prace będą realizowane w okresie 10-26.08.2021r.
  • Burzyńskiego 5 (lok. nr 3, 9, 15, 21, 27, 33),(lok. nr 4,10,16,22, 28, 34),(lok. nr 5, 11, 17, 23, 29, 35); Cichociemnych 12 (lok. nr 4, 7, 10) i (lok. nr 19); Rychtera 3 (lok. nr 6); Rychtera 5 (lok. nr 11); Burzyńskiego 1 (lok. nr 9, 13, 17, 21, 25, 29) – remont balkonów - prace będą realizowane w okresie 15.06.2021–30.09.2021r.
  • Burzyńskiego 1, 5; Cichociemnych 1, 3, 4; Pisarka 2, 4; Szkoły Orląt 2, 4, 5, Św. Patryka 2; Witwickiego 3, 6, 8, 12, 34, 36, 38, 40, 42, 44 – wymiana ciepłomierzy lokalowych i węzłów głównych z uwagi na upływ legalizacji - prace będą realizowane w okresie 12.07.2021-30.08.2021r.
  • Szkoły Orląt 4 – wymiana wodomierzy poszczególnych lokali z uwagi na upływ legalizacji - prace będą realizowane w okresie 26.07.2021-23.08.2021r.
  • Drobne prace konserwacyjne balkonów zakwalifikowanych do robót na podstawie przeglądu z 2019 r. Wytypowane lokale umawiane są na indywidualne terminy przez pracownika Biura. Prace będą realizowane w okresie 21.06.2021-30.09.2021r.
  • Roboty brukarskie polegające na usunięciu zapadlisk kostki brukowej na terenie Osiedla, wytypowanych do prac w 2020 r. i ujętych w planie remontowym na 2021 r. Prace będą realizowane w okresie lipiec- sierpień.