Aktualne prace remontowe w Spółdzielni (terminy zgodnie z umowami):

 • Szkoły Orląt 4, Rychtera – remont rowu magazynująco-odprowadzającego, przebiegającego wzdłuż ulic - w dniach od 13.10.2020-30.11.2020 r.
 • Szkoły Orląt 4 - remont części kominów ponad dach budynku - w dniach 01.06.2020-30.10.2020 r.;
 • Szkoły Orląt 5 - remont tarasu 06.04.2020-02.11.2020r.;
 • Cichociemnych 4 - uszczelnienie styku murku pod donicą na tarasach - w dniach 10.08.2020-31.10.2020r.;
 • Witwickiego 40 - remont tarasu nad halą garażową - w dniach 03.09.2020-05.11.2020 r.;
 • Burzyńskiego 5, Pisarka 4, Witwickiego 3, Burzyńskiego 1, Rychtera 1,3,5,7 - wymiana poszczególnych pionów i poziomów instalacji wodnej oraz cyrkulacji - w dniach od 15.09.2020-20.10.2020r.

Archiwum

 • Cichociemnych 1, 3, 8, 10, 12; Burzyńskiego 1; Rychtera 1, 3, 5, 7; Św. Patryka 2; Witwickiego 3; Szkoły Orląt 4, 5 - wymiana oraz legalizacja ciepłomierzy - w dniach 01.06.2020-31.07.2020r.;
 • Pisarka 2, 4 - wymiana 2 drzwi śmietnikowych-w dniach 20-31.07.2020;
 • Burzyńskiego 1 - remont stropodachu nad stacją TRAFO-w dniach 16.06.2020-14.09.2020;
 • Szkoły Orląt 4 - uszczelnienie dylatacji stropodachu-w dniach 8.06.2020-20.07.2020;
 • Szkoły Orląt 4 - wykonanie ekspertyzy sprawności energetycznej elewacji budynku- w dniach 14.04.2020-31.08.2020;
 • Szkoły Orląt 4 - uszczelnienie dylatacji stropodachu-w dniach 8.06.2020-20.07.2020 Przedłużenie terminu z uwagi na warunki pogodowe do dnia 30.07.2020 r.;
 • Mienie Spółdzielni - wymiana 14 lamp ulicznych-w dniach w dniach 15.08.2020-10.09.2020 r.;
 • Mienie Spółdzielni - malowanie 6 furtek stalowych wyjściowych z Osiedla-w dniach w dniach 31.07.2020-14.09.2020 r.;
 • Szkoły Orląt 1 - wymiana wentylatora dachowego-w dniach 31.08.2020-02.09.2020 r.