Aktualne prace remontowe w Spółdzielni:

  • Cichociemnych 8,10,12, Rychtera 1,3,5,7, Burzyńskiego 1 – uszczelnienie odwodnieni tarasów stropodachu oraz wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaż po usunięciu przecieków – w terminie od dnia 14 października do 9 grudnia 2021 r.