Plan remontów 2022

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej Plany Remontów na 2022 r. w poszczególnych Nieruchomościach.

Plany zostały przygotowane przez Zarząd i Dział Techniczny Spółdzielni w uzgodnieniu z Radami Nieruchomości (w budynkach w których zostały wybrane Rady Nieruchomości). Ostateczna treść Planów Remontów na 2022 r. została zatwierdzona i przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółdzielni w drodze następujących uchwał:

 • Nr 35 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N23 tj. Pisarka 2, Pisarka 4, Burzyńskiego 5;
 • Nr 36 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N24 tj. Burzyńskiego 1, Cichociemnych 8, 10, 12, Rychtera 1, 3, 5, 7;
 • Nr 37 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N90 tj. Św. Patryka 2, Cichociemnych 1, Cichociemnych 3, Szkoły Orląt 5;
 • Nr 39 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N91 tj. Szkoły Orląt 4;
 • Nr 40 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N92 tj. Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3, Cichociemnych 4;
 • Nr 41 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N93 tj. Witwickiego 6, Witwickiego 8;
 • Nr 42 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N95 tj. Witwickiego 34, Witwickiego 36;
 • Nr 43 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N97 tj. Witwickiego 38, Witwickiego 40;
 • Nr 44 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości N99 tj. Witwickiego 42, Witwickiego 44;
 • Nr 45 wraz z załącznikiem z dnia 15 grudnia 2021 r. dla Nieruchomości W12 tj. Witwickiego 12.

Przypominamy, że Rady Nieruchomości funkcjonują w następujących Nieruchomościach: N23, N24, N90, N93, N95, N97, N99, W12.

Plan remontów 2021

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy poniżej Plan remontów na 2021r. Plan został zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą poniżej wymienionymi uchwałami.

  Uchwały Rady Nadzorczej:

 • 53 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N93 tj. Witwickiego 6, Witwickiego 8;
 • 54 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N95 tj. Witwickiego 34, Witwickiego 36;
 • 55 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N97 tj. Witwickiego 38, Witwickiego 40;
 • 56 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla nieruchomości N99 tj. Witwickiego 42, Witwickiego 44;
 • 57 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości W12 tj. Witwickiego 12;
 • 58 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N23 tj. Pisarka 2, Pisarka 4, Burzyńskiego 5;
 • 59 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N91 tj. Szkoły Orląt 4;
 • 60 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N92 tj. Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3, Cichociemnych 4;
 • 61 wraz z załącznikiem z dnia 21 grudnia 2020r. dla Nieruchomości N90 tj. Św. Patryka 2, Cichociemnych 1, Cichociemnych 3 i Szkoły Orląt 5;
 • 02 wraz z załącznikiem z dnia 01 lutego 2021r. dla Nieruchomości N24 tj. Burzyńskiego 1, Cichociemnych 8, 10, 12, Rychtera 1, 3, 5, 7.
 • 03 wraz z załącznikiem z dnia 01 lutego 2021r. dla Placów Zabaw.
 • 04 wraz z załącznikiem z dnia 01 lutego 2021r. dla Mienia Spółdzielni.

Szczegółowy zakres Planu Remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał dostępne w menu: Akty prawne>Uchwały RN.

Plan remontów 2018-2020

Plan remontów na 2020 r.

Plan remontów na 2020 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 1, 4, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 z 2020r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 1, 4, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30.

Plan remontów na 2019 r.

Plan remontów na 2019 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 10, 13, 17, 24, 28, 32, 36, 43, 46, 49, 55, 56 z 2019r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 10, 13, 17, 24, 28, 32, 36, 43, 46, 49, 55, 56.
Korekty Planu remontów na 2019 r. Rada Nadzorcza dokonała Uchwałami nr.: 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 z 2019r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

Plan remontów na 2018 r.

Plan remontów na 2018 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 z 2018r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Korekty Planu remontów na 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała Uchwałą nr.: 63, 73 z 2018r.

Przeglądaj wcześniejsze - Remonty

Plan remontów za 2016r

Przedstawiam poniżej wykonanie Plan remontów za 2016r. Wykonanie Planu finansowo-rzeczowego remontów zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą

Czytaj dalej

Plan remontów na 2017r

Przedstawiam poniżej Plan remontów na 2017r. Plan został omówiony i uzgodniony z Radami Nieruchomości oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4 w dniu 26 stycznia 2017 roku.

Czytaj dalej

Plan remontów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy Plan remontów. Dokument dotyczy wykorzystania wyłącznie środków z "funduszu remontowego".

Czytaj dalej

Zestawienie dotyczące wykorzystania środków...

Szanowni Państwo w trosce o transparentność działań Prezesa Zarządu oraz zarządzania osiedlem, przygotowałam zestawienie dotyczące wykorzystania środków funduszu remontowego według poszczególnych budynków i nieruchomości w latach 2010-2014 (wpływy, wydatki, wykonane prace, sytuacja finansowa budynku/nieruchomości/osiedla).

Czytaj dalej

      1        Przeglądasz: 1 / 1