Plan remontów 2018-2020

Plan remontów na 2020 r.

Plan remontów na 2020 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 1, 4, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30 z 2020r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 1, 4, 8, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30.

Plan remontów na 2019 r.

Plan remontów na 2019 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 10, 13, 17, 24, 28, 32, 36, 43, 46, 49, 55, 56 z 2019r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 10, 13, 17, 24, 28, 32, 36, 43, 46, 49, 55, 56.
Korekty Planu remontów na 2019 r. Rada Nadzorcza dokonała Uchwałami nr.: 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 z 2019r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 67, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

Plan remontów na 2018 r.

Plan remontów na 2018 rok przyjęty został Uchwałami Rady Nadzorczej nr.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 z 2018r. Szczegółowy zakres Planu remontowego stanowią załączniki do powyższych Uchwał: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Korekty Planu remontów na 2018 r. Rada Nadzorcza dokonała Uchwałą nr.: 63, 73 z 2018r.

Plan remontów za 2016r

Szanowni Państwo,

Przedstawiam poniżej wykonanie Plan remontów za 2016r. Wykonanie Planu finansowo-rzeczowego remontów zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwał nr 16 w dniu 12 kwietnia 2017r.

Załączniki:

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wyrzykowska

Plan remontów na 2017r

Szanowni Państwo,

Przedstawiam poniżej Plan remontów na 2017r. Plan został omówiony i uzgodniony z Radami Nieruchomości oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4 w dniu 26 stycznia 2017 roku.

Załączniki:

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wyrzykowska

Przeglądaj wcześniejsze - Remonty

Plan remontów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przygotowaliśmy Plan remontów. Dokument dotyczy wykorzystania wyłącznie środków z "funduszu remontowego".

Czytaj dalej

Zestawienie dotyczące wykorzystania środków...

Szanowni Państwo w trosce o transparentność działań Prezesa Zarządu oraz zarządzania osiedlem, przygotowałam zestawienie dotyczące wykorzystania środków funduszu remontowego według poszczególnych budynków i nieruchomości w latach 2010-2014 (wpływy, wydatki, wykonane prace, sytuacja finansowa budynku/nieruchomości/osiedla).

Czytaj dalej

      1        Przeglądasz: 1 / 1