Od 1 lipca zmiana systemu wjazdu

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Wilga 2000” uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza uchwaliła nowy Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Wilga 2000” w Warszawie. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni oraz w wersji papierowej w Biurze.

Przypominamy, że nowy system wjazdu obowiązuje od dnia 1 lipca 2021. r. Przez pierwsze dni, system będzie w fazie testowej. Po tym okresie, osoby które nie zaktualizują kart, będą wjeżdżać na teren Osiedla ODPŁATNIE.

UWAGA! Osoby, które zaktualizowały kartę, ignorują komunikat: „Zbliż kartę do czytnika” pojawiający się na ekranie przy wjeździe.