Informacja funkcjonalna - wjazd na Osiedle

Szanowni Państwo,
jak planowaliśmy od dnia 1 lipca 2021 r. włączamy nowy system wjazdu. Planujemy, że przez pierwsze dni, system będzie w fazie testowej. Z momentem zamontowania przy wjeździe tablic informacyjnych dotyczących wjazdu, system rozpocznie działanie na zasadach opisanych poniżej, a szczegółowo uregulowanych w Regulaminie wjazdu.

Wówczas, osoby które NIE zaktualizowały kart, będą wjeżdżać na zasadzie „gość” tj. ODPŁATNIE po 90 minutach od wjazdu.

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE ZAKTUALIZOWAŁY KARTĘ

Przy podjeździe do urządzenia pojawi się na ekranie komunikat:
„Zbliż kartę do czytnika”
Osoby, które zaktualizowały kartę ignorują powyższy komunikat.
Szlaban otwiera się po odczytaniu tablicy rejestracyjnej.
Jeżeli szlaban się nie otworzy, należy przyłożyć kartę do czytnika.

INFORMACJA DLA OSÓB KTÓRE NIE ZAKTUALIZOWAŁY KARTY

Przy podjeździe do urządzenia pojawi się na ekranie komunikat:
„Zbliż kartę do czytnika lub Dotknij P by wjechać”
W związku z brakiem aktualizacji karty, należy dotknąć na ekranie literę P.
Szlaban otworzy się, a po 90 minutach system rozpocznie naliczanie opłaty w wysokości 2,50 zł za każde 30 minut dodatkowego przebywania na terenie Osiedla.