Szanowni Państwo,

w związku z trwającym stanem epidemii oraz zapisami §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w chwili obecnej organizowanie walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej jest wyłączone. Z przepisu tego wynika zakaz organizowania wszelkich innych zgromadzeń poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w tym rozporządzeniu.

Ponadto z powołanym zapisem skorelowany jest przepis art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, z którego wynika, iż w wypadku braku możliwości zorganizowania Walnego Zgromadzenia z uwagi na wprowadzony stan epidemii termin ustawowy jest przesunięty o 6 tygodni od daty ustania stanu epidemii. Wskazany przepis potwierdza pośrednio zakaz zwoływania Walnych Zgromadzeń wskazując na brak możliwości ich organizowania w stanie epidemii i przedłużając termin ustawowy o 6 tygodni.

W takiej sytuacji prawnej Zarząd Spółdzielni nie ma możliwości zorganizowania w sposób legalny zebrania Członków bez narażania się na odpowiedzialność finansową zawartą w art. 48a ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Z uwagi na trwający w dalszym ciągu stan epidemii oraz zbliżający się okres wakacyjny Zarząd Spółdzielni planuje wstępnie termin walnego Zgromadzenia na okres wrzesień-październik 2020 r., tak aby umożliwić wszystkim członkom nieskrępowaną możliwość udziału w tym corocznym wydarzeniu, nie naruszając jednocześnie wprowadzonych zakazów epidemicznych.

Prezes Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000"
Monika Góralczuk