Uchwały Właścicieli Nieruchomości

Szanowni Państwo
Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zostały wyłożone Uchwały Właścicieli Nieruchomości dot. planu gospodarczo – finansowego w Państwa Nieruchomości na 2021 rok.

Prosimy Właścicieli tylko wyodrębnionych lokali o zgłaszanie się do biura Spółdzielni w terminie od 27 października do 5 listopada 2021 r. w celu złożenia podpisu pod Uchwałami.