Drugi termin przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej

OBOWIĄZKOWY PRZEGLĄD instalacji wentylacyjnej i gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” informuje, że w dniu 28 i 29 grudnia 2020 r. w godz.8.00–13.00 oraz 16.00–20.00 będzie dokonywany DRUGI przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych, użytkowych i garażach.
Osoby, u których nie był przeprowadzony przegląd proszone są o kontakt do firmy dokonującej sprawdzenia instalacji: 602 240 525 w dniu 28 lub 29 grudnia do godziny 12:00

    Obowiązek wykonania przeglądu określa:
  • Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.
  • Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają:
  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465) – Prawa i obowiązki członków Spółdzielni
  • Ustawa z dnia24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. nr 85 poz. 388 art. 13 ust 2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali
  • Ustawa z dnia 02.07.1994r o najmie lokali mieszkalnych i dod. mieszk.(Dz. U. nr 105 poz. 509 art. 15) – Ogólne zasady najmu.

W przypadku nie udostepnienia lokalu/garażu do kontroli lub uniemożliwienia jej przeprowadzenia właściciel lokalu będzie zobowiązany do jej wykonania na własny koszt i dostarczenia protokołu pokontrolnego do Spółdzielni.

Stan epidemii nie zwalnia z obowiązku dokonywania przeglądów budynków.