W mrozy pomoc potrzebna natychmiast

Niskie temperatury i zimowa aura bywają przyczyną tragedii. Niestety, przypadki zamarznięcia ludzi dotyczą nie tylko osób bezdomnych. Dla tych ostatnich jesień, zima i wczesna wiosna to najtrudniejszy czas funkcjonowania. Niewiele potrzeba, by słabo okryty i niedożywiony organizm błyskawicznie się wychłodził. Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących czy nazbyt długo siedzących bądź zbyt lekko ubranych w stosunku do panujących warunków atmosferycznych. Zwracajmy szczególną uwagę głównie na dzieci, osoby starsze oraz będące pod wpływem alkoholu. O każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informujmy służby ratownicze.

Informacje w sprawie osób bezdomnych należy przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr tel. 986 lub za pomocą bezpłatnej całodobowej wojewódzkiej infolinii 987.

  • Europejski Numer Alarmowy – 112
  • Policja – 997
  • Straż Miejska – 986
  • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – 987

Pamiętajmy: Od naszej wrażliwości i chęci niesienia pomocy może zależeć czyjeś życie. Miarą naszego człowieczeństwa jest pomaganie inny.