Podwyżki za nieczystości od 1 kwietnia

Pierwotnie zmiana taryfy miała wejść w życie 1 grudnia 2020 r. o czym informowaliśmy w artykule Będzie podwyżka opłat za śmieci. Jednak 17 listopada Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z licznymi wystąpieniami między innymi Spółdzielni Mieszkaniowych stwierdziło częściową nieważność przyjętych przez Radę Miasta przepisów.
Zdaniem RIO, dotychczasowa regulacja była nieprecyzyjna i niejasna i Rada Miasta powinna była jednoznacznie określić, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach.

Dlatego Rada, na wniosek prezydenta miasta zajęła się ponownie sprawą taryf za wywóz śmieci. Przyjęte poprawki zgłoszone przez ratusz uwzględniły stanowisko RIO, a także przesunęły wejście w życie nowych stawek na 1 kwietnia 2021 r. Stawki niestety pozostały takie, jak w poprzedniej uchwale.