II termin przeglądów instalacji elektrycznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000” informuje, że w dniach 23 i 24 września 2020r. w godz. 8.00–11.00 oraz od 12.00–20.00 firma EL InstalBud Sylwester Sasin tel 731-732-755 będzie dokonywała przeglądów instalacji elektrycznej na terenie Osiedla

Prosimy o obecność w lokalach tych z Państwa, u których nie dokonano tego przeglądu w I terminie.

Obowiązek wykonania przeglądu określa:

  • Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414) – Utrzymanie obiektów budowlanych.
  • Obowiązek udostępnienia lokalu do przeglądu określają:

  • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1465) – Prawa i obowiązki członków Spółdzielni
  • Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. nr 85 poz. 388 art. 13 ust 2) – Prawa i obowiązki właścicieli lokali
  • Ustawa z dnia 02.07.1994r o najmie lokali mieszkalnych i dod. mieszk.(Dz. U. nr 105 poz. 509 art. 15) – Ogólne zasady najmu.