Brzoza przy ul. Witwickiego 36

Szanowni Państwo
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje o zamiarze złożenia do Urzędu m. st. Warszawa – Wydział Ochrony Środowiska w dzielnicy Praga Południe wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu Nieruchomości przy ul. Witwickiego 36 (działka 12/55, obręb 3-06-07) brzozy o obwodzie pnia 109 cm.
Brzoza stanowi zagrożenie dla budynku oraz użytkowników tarasów.

Spółdzielnia wyznacza 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag tj. od dnia 7.07.2020 r. do dnia 10.08.2020 r.

Dodatkowych informacji w dniach od 7–24 lipca 2020 r. w godzinach pracy Biura udziela Kierownik Działu Technicznego Pan Bartosz Tomza tel. 533 560 098