#ZostańWDomu

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, podjął decyzję o czasowym ograniczeniu przyjmowania interesantów w biurze Spółdzielni.

Prosimy jedynie o kontakt telefoniczny lub mailowy, ewentualnie wrzucanie pilnej korespondencji do skrzynki pocztowej zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych Biura.

Podyktowane jest to troską o jak największe ograniczenie ryzyka związanego z ewentualnym zakażeniem zarówno Mieszkańców jak i osób odpowiedzialnych za obsługę zasobów Spółdzielni. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie wobec zaistniałej sytuacji. Jednocześnie dziękujemy za liczne sygnały świadczące o Państwa wsparciu.

Jednocześnie zwracamy się z apelem o zastosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, dostępnych m. in. na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus