Podwyżki opłat za śmieci

W dniu 12.12.2019 r. stołeczni radni uchwalili nowe stawki opłat za odbiór odpadów. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić od gospodarstwa, co miesiąc 65 zł, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł. Ryczałt to pierwszy etap nowego naliczania opłat. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w stolicy wejdą w życie najszybciej w lutym 2020 r. Zgodnie z nowelizacją przepisów miasto wprowadza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Skutkiem niewypełniania tego obowiązku będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej.

    Stawki opłat 2020:
  • nieruchomości wielorodzinne – 65 zł za miesiąc,
  • nieruchomości jednorodzinne, mieszkaniowe – 94 zł za miesiąc,
  • nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł, hotele - 11,85 zł/m3 wody,
  • zabudowa mieszana (np. salon fryzjerski w kamienicy) – iloczyn powierzchni użytkowej oraz stawki wynoszącej 1,35 zł/m2.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej będą mieć zapewnione wsparcie miasta – 50% dofinansowania do rachunków za opłatę odpadową. Na pomoc mogą liczyć osoby, które ukończyły 65. rok życia i osoby niepełnosprawne, gospodarstwo utrzymujące się wyłącznie z renty lub emerytury, uzyskujący miesięcznie dochód w wysokości nieprzekraczającej 1752,50 netto zł netto i nie kwalifikujący się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.