Pakiety dla właścicieli psów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” informuje, że w biurze Spółdzielni są dostępne bezpłatne pakiety na psie odchody. Zachęcamy właścicieli psów do ich pobierania.

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych zostały ściśle określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Na terenie miasta jest wiele oznakowanych pojemników, do których można wrzucać psie kupy. Jeśli nie ma ich – wyrzucamy do koszy na odpady zmieszane. Sprzątanie po swoich psach jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli tych zwierząt. Miasto ostrzega, że nieuprzątnięcie nieczystości po psie może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych.