Statut zarejestrowany przez KRS

Szanowni Państwo
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. sygnatura akt WA.13 NS-REJ.KRS/006296/19/951 zarejestrował zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 10 grudnia 2018 r. w Statucie SM Wilga 2000.

Monika Góralczuk-Zakrzewska
Prezes Zarządu