eczynsz SM Gocław-Lotnisko  
 
szukaj ok
kontaktsamorzadprzetargiczterypiecszesc dziś jest... 25 listopada 2017 r.  imieniny...  Erazma i Katarzyny
 
 
drukuj... wykres Transmisja bez połączenia SSL mail dodaj jako stronę startową
 Przetargi
 Samorząd
 Kontakt
 wiadomości
Nazwa użytkownika  
Hasło  

Nazwę konta i hasło mogą Państwo odebrać w biurze Spółdzielni za okazaniem dowodu osobistego.

 
 
 
Logo

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" informuje, że szlaban wyjazdowy został uszkodzony przez nieuważnego kierowcę. Zgłosiliśmy zdarzenie ubezpieczycielowi w dniu 20.11.2017. Czekamy na oględziny rzeczoznawcy ubezpieczyciela.
Do naprawy możemy przystąpić dopiero po oględzinach.

Opublikowano: 22 listopada 2017r.

 


 

95% BONIFIKATA DOT. PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI.
Do: Właścicieli posiadających prawo odrębnej własności. lokalu

Załączniki:

 

Opublikowano: 11.10.2017r.

 


 

95% BONIFIKATA DOT. PRZEKSZTAŁCENIA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI

Do: Właścicieli posiadających prawo odrębnej własności lokalu

Szanowni Państwo,
Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr L/1217/2017 z 08.06.2017 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości tj. z uwzględnieniem 95% bonifikaty przekształceniowej.

Niezależnie od decyzji ustawodawcy, który pracuje nad nową ustawą w tej materii, zachęcamy wszystkich właścicieli posiadających prawo odrębnej własności lokalu do przyłączenia się do wniosków Spółdzielni o dokonanie przekształcenia przysługującego nam prawa w prawo własności na zasadach opisanych w uchwale Rady m.st. Warszawy.

Wzór wniosku oraz tabela z niezbędnymi informacjami do wniosku w załączeniu do pisma oraz na stronie Spółdzielni www.wilga2000.com.pl

W terminie do dnia 22 września 2017 r. prosimy o składanie wniosków do biura Spółdzielni, które wraz z naszym wnioskiem zostaną złożone w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe.

UWAGA:

 1. w przypadku budynku Szkoły Orląt 4, nieruchomość jest wykorzystywana w 92,35 % na cele mieszkalne (w tym garaże), a w 7,65% na cele użytkowe.

 2. w pozostałych przypadkach nieruchomość jest wykorzystywana 100 % na cele mieszkalne (w tym garaże), a w 0 % na cele użytkowe .

Załączniki:

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wyrzykowska

 

Opublikowano: 3 sierpnia 2017r.

 


 

WAŻNE: Nowy Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych.
Aktualizacja danych dot. kart wjazdowych oraz wymiana kart wjazdowych w terminie od 26 czerwca do 18 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
Rada Nadzorcza SM "Wilga 2000" realizując liczne postulaty mieszkańców, w tym zgłoszone na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2017 r., uchwaliła na wniosek Zarządu nowy Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych Osiedla SM "Wilga 2000".

Celem jest uszczelnienie systemu kontroli wjazdów na osiedle, poprawa bezpieczeństwa i porządku.

 

Zmienione zostały m.in. zasady dot.:

 • wjazdu samochodów pow. 2,5 tony,

 • ilości wydawanych kart wjazdowych,

 • wydawania karty „GOŚĆ”,

 • egzekwowania przepisów.

Wszyscy użytkownicy kart wjazdowych proszeni są o zgłoszenie się do Spółdzielni z kartami, dowodem rejestracyjnym pojazdu oraz dowodem osobistym, a w przypadku najemców również z ważną umową najmu, w celu weryfikacji uprawnień do posiadania kart wjazdowych. Prosimy uprzednio zapoznać się z nowym Regulaminem.

Harmonogram:

 • Aktualizacja danych w terminie: 26 czerwca – 18 sierpnia 2017 r.

 • Spółdzielnia uruchamia dodatkowy dyżur w czwartki w godzinach 16:00-18:00.

 • Dotychczasowe karty wjazdowe tracą ważność z dniem 21 sierpnia 2017 r.

Dokument (Regulamin) dostępny jest w biurze Spółdzielni, w dyżurce ochrony, na tablicy ogłoszeń przy wjeździe od strony ul.Rechniewskiego oraz na stronie internetowej: http://www.wilga2000.com.pl/dokumenty/regulaminy/regulamin_kzdwo.pdf.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wyrzykowska

 

Opublikowano: 23 czerwca 2017r.

 


 

OPŁATA Z TYTUŁU
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU
(dot. wyłącznie osób, które złożyły indywidualne odwołania do SKO)

Szanowni Państwo,

W związku ze złożeniem wniosku Spółdzielni o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Warszawie przy ulicy:

 • Witwickiego 6, 8 stanowiącej dz. ew. nr 12/42, o pow. 877 m2,

 • Witwickiego 34, 36 stanowiącej dz. ew. nr 12/55, o pow. 1212 m2,

 • Witwickiego 38, 40 stanowiącej dz. ew. nr 12/56, o pow. 1007 m2,

 • Witwickiego 42 i 44 stanowiącej dz. ew. nr 12/57, o pow. 796 m2,

z obrębu 3-06-07 jest nieuzasadniona, uprzejmie informuję, że SM "Wilga 2000" jest już w posiadaniu sporządzonego przez rzeczoznawcę operatów szacunkowych wartości ww. nieruchomości gruntowych.

Osoby zainteresowane, które składały odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, mogą pobrać wym. Operat ze strony internetowej Spółdzielni i złożyć go wraz z pismem uzupełniającym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Operat wraz ze wzorem pisma uzupełniającego znajduje się na stronie Spółdzielni www.wilga2000.com.pl. po zalogowaniu się. Dokumenty do wglądu znajdują się również w biurze Spółdzielni.

Osoby zainteresowane reprezentowaniem ich przed SKO i ewentualnie w Sądzie przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego, który reprezentuje Spółdzielnię w tej sprawie, proszone są o kontakt ze Spółdzielnią. Będzie wówczas istniała również możliwość połączenia przez Pana mecenasa indywidualnej sprawy ze sprawą prowadzoną przez Spółdzielnię.

Wszelkich informacji ws. udziela p. Anna Kochanowicz- Kuflińska
tel. 22 673 88 49

Załączniki:

Opublikowano: 6 czerwca 2017r.

 


 

Informacja
(dot. właścicieli lokali posiadających odrębną własność)

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykazywania w deklaracji podatku od nieruchomości udziału w powierzchni dodatkowej budynku w załącznikach poniżej znajdą Państwo sposób wyliczenia oraz tabele powierzchni dodatkowych w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni.

Załączniki:

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wyrzykowska
 

Opublikowano: 1 czerwca 2017r.

 


 

OPŁATA Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU
(dot. wyłącznie osób, które złożyły indywidualne odwołania do SKO)

Szanowni Państwo,

W związku ze złożeniem wniosku Spółdzielni o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cichociemnych 4, Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3, stanowiącej dz. ew. nr 12/38 z obrębu 3-06-07, o pow. 8582 m2, jest nieuzasadniona, uprzejmie informuję, że SM "Wilga 2000" jest już w posiadaniu sporządzonego przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego wartości nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Cichociemnych 4, Szkoły Orląt 1, Witwickiego 3.

Osoby zainteresowane, które składały odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, mogą pobrać wym. Operat ze strony internetowej Spółdzielni i złożyć go wraz z pismem uzupełniającym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Operat wraz ze wzorem pisma uzupełniającego znajduje się na stronie Spółdzielni http://www.wilga2000.com.pl., dostęp po zalogowaniu się. Dokumenty do wglądu znajdują się również w biurze Spółdzielni.

Osoby zainteresowane reprezentowaniem ich przed SKO i ewentualnie w Sądzie przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego, który reprezentuje Spółdzielnię w tej sprawie, proszone są o kontakt ze Spółdzielnią. Będzie wówczas istniała również możliwość połączenia przez Pana mecenasa indywidualnej sprawy ze sprawą prowadzoną przez Spółdzielnię.
Wszelkich informacji ws. udziela:
Pani Anna Kochanowicz-Kuflińska tel.22 673 88 49.

Załączniki:

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wyrzykowska
 

Opublikowano: 5 kwietnia 2017r.

 


 

OPŁATA Z TYTUŁU
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi decyzjami ws. podwyższenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości: N93, N95, N97 i N99 (działki ewidencyjne nr 12/42, 12/55, 12/56 i 12/57 z obrębu 3-06-07) Spółdzielnia postanowiła oprotestować wysokość zaproponowanych opłat.

Właściciele, którzy dokonali przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności, powinni w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji w swojej sprawie, złożyć indywidualny wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


W załączeniu, ale również na stronie Spółdzielni (dostęp po zalogowaniu) i w biurze Spółdzielni udostępniamy wzór takiego wniosku.
 

We wniosku jest mowa o Operacie Szacunkowym, który na zlecenie Spółdzielni zostanie sporządzony i będzie służył zarówno Spółdzielni jak i właścicielom, którzy dokonali przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności. Ws. Operatu i dalszych kroków zostaną Państwo powiadomieni odrębnym pismem.


Wszelkie niejasności można wyjaśnić w biurze Spółdzielni. Kontakt: p.Anna Kochanowicz-Kuflińska tel.022 673 89 38, 022 673 88 49 (sekretariat 101).
 

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wyrzykowska
 

Opublikowano: 28 grudnia 2016r.

 


 

OPŁATA Z TYTUŁU
WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU w nieruchomości N92

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymanymi decyzjami ws. podwyższenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości N92 (działka ewidencyjna nr 12/38, o pow. 8582 m2 z obrębu 3-06-07) Spółdzielnia postanowiła oprotestować wysokość zaproponowanych opłat.

Lokale ze spółdzielczym prawem własnościowym.
Właściciele tych lokali korzystają automatycznie z usług Spółdzielni i nie muszą podejmować żadnych działań.

Odrębna własność lokalu.
Właściciele, którzy dokonali przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności, powinni w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji w swojej sprawie, złożyć indywidualny wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Ponadto informuję, że na stronie Spółdzielni (dostęp po zalogowaniu) oraz w biurze Spółdzielni udostępniamy wzór takiego wniosku.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Wyrzykowska

Opublikowano: 2 listopada 2016r.

 


 

Informacja

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" informuje, że w dniu 31 października 2016r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Opublikowano: 24 października 2016r.

 


 

Szanowni Państwo

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci idących do szkół i przedszkoli trzykrotnie występowałam pisemnie w dniach: 21.09.2015r., 26.01.2016r. oraz 16.03.2016r. do Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Pana Jarosława Karcza o podjęcie działań mających na celu podniesienia bezpieczeństwa, czyli lepszego oznakowania i widoczności przejścia dla pieszych na ul.Rechniewskiego oraz bardzo złego stanu samej nawierzchni ul.Rechniewskiego.
Odpowiedź Burmistrza na powyższe - w załączniku.
 
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu - Agnieszka Wyrzykowska

Opublikowano: 1 kwietnia 2016r.

 


 

Ochrona

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje, że od dnia 31 grudnia 2015r. teren naszego osiedla chronić będzie firma SOLID SECURITY tel. 798 146 238

Opublikowano: 31 grudnia 2015r.

 


 
Ogłoszenie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wilga 2000" informuje, że od dnia 1 listopada 2015 roku wszelkie awarie poza godzinami pracy biura Spółdzielni należy zgłaszać: Stanisław Sadurski USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE "SASTA"
724 700 326 p.Grzegorz Sadurski
605 038 588 p.Stanisław Sadurski

 


 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000":
 • Prezes Zarządu - Agnieszka Wyrzykowska
 
Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000":
 • Daniel Siwiec - Przewodniczący R.N.
 • Piotr Ciąpała - Z-ca Przewodniczącego R.N.
 • Piotr Prüffer - Sekretarz R.N.
 • Robert Borecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.N.
 • Jerzy Kaliński - Przewodniczący Komisji Technicznej R.N.
 • Piotr Winiarz - Członek R.N.
 • Paolo Gesumunno - Członek R.N.
 • Rada Nadzorcza informuje, że wszystkie protokóły z posiedzeń Rady są do wglądu dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilga 2000" w siedzibie Spółdzielni

  Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w pomieszczeniu samorządowym przy ul. Burzyńskiego 5 (wejście od ul.Pisarka). Zapisy prowadzi sekretariat Spółdzielni.

Informacje:
Spis numerów wewnętrznych:
 • 101 - sekretariat
 • 102 - dział techniczny
 • 103 - czynsze
 • 106 - fax
Ważne telefony:
 • Straż pożarna 998
 • Pogotowie ciepłownicze SPEC 993
 • Pogotowie energetyczne 991; 022 813 35 35; 022 821 54 11
 • Pogotowie gazowe 992; 022 628 45 87
 • Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994; 022 841 04 75
 • Ochrona Osiedla firma SOLID SECURITY tel. 798 146 238
 • Wszelkie awarie poza godzinami pracy Spółdzielni należy zgłaszać
  Ochronie tel.798 146 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmisja bez połączenia SSL mail dodaj jako stronę startową